ČESKÁ LITERATURA NA INTERNETU

ceník
SENTENCE

Veliký poeta, doopravdy veliký poeta, to je to nejnepoetičtější stvoření na světě, ale podprůměrní básníci jsou naprosto okouzlující.
Oscar Wilde

Kulturu národů můžeme přímo měřit podle stupně počmáranosti záchodů.
Adolf Loose

Znovu budou Sókratés a Platón a každý se svými přáteli a spoluobčany bude trpět tytéž věci a konat totéž.
Chrisippos

Čemu se spílá, to je tím zpolovice už ospravedlněno.
Ladislav Klíma

Co je zde, to je všude, a co zde není, není ani nikde jinde.
Mahábhárata

Ach proč nejsem všemi lidmi a všude!
Fernando Pessoa

Buď bude krása křečovitá, nebo vůbec nebude.
André Breton

Dílo není nikdy dokončeno, ale opuštěno.
Paul Valéry

Vše je v poezii dobré, co vychází ze srdce.
Josef Václav Sládek

Kolik mnich napíše liter, tolik ran dostane ďábel.
středověké pořekadlo

Poezie a tvorba jedno jsou; básníkem může být nazván jen ten, kdo vynalézá, kdo tvoří tou měrou, jak může člověk tvořit. Básníkem je ten, kdo objevuje nové radosti, i když je obtížné je snášet. Lze být básníkem v každé oblasti; stačí být dobrodružný a směřovat k objevu.
Guilaume Apollinaire

Hledat obecné, jež není společné. Jen tak může básník říci: vlaštovka probodává nebe a udělat z vlaštovky dýku.
Georges Braque

Poezie může lidi vzrušit, otevřít jim oči, spojit je, vyslovit jejich přání.
Konfucius

Říkám jen, že sledoval-li básník mravní cíl, oslabil tím svou básnickou sílu; a lze se plným právem vsadit, že jeho dílo bude špatné.
Charles Baudelaire

Pravda nemá s písní co dělat.
Charles Baudelaire

Logika je právě to, co dělá ze svítivých slov fráze. Logicky patří sklenice stolu, hvězda nebi, dveře schodům. Proto jich nevidíme. Bylo třeba položit hvězdu na stůl, sklenici v blízkost pianina a andělů, dveře sousedství oceánu.
Vítězslav Nezval

Myšlenky jsou v poezii obvykle vyčpělé a často mylné a jejich obsah nemůže zajímat nikoho, kdo překročil věk šestnácti let.
George Boas

Ve svém životě lituji jedině toho, že nejsem někdo jiný.
Woody Allen