HŘÍCHY ČESKÝCH SPISOVATELŮ
© Podivuhodní kouzelníci,
čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945–55, uspořádal Antonín Brousek, Rozmluvy, Lodýn

Texty vybral Radek Sárközi, 1.12.2001


František Halas
BUDUJEME


Budujeme republiku
Jde to pěkně zvesela
vyřídíme bez cavyků
toho kdo nic nedělá

Naše síla chuť a víra
rukávy lid vyhrnul
celý národ už se sbírá
aby světem o kus hnul

Spory zvůli nechme stranou
a do dvou let budem mít
naši zem jak malovanou
nedáme se zahanbit

Republika dře a zpívá
stavíme ji pro sebe
celý svět se na nás dívá
zvednem ji až do nebe

Písňový text pro Václava Dobiáše, 7. 10. 1946


S.K.Neumann
ÚRO


Antonínu Zápotockému

Stráž mozolů jednotná, tvrdá
prostného srdce a hrdá,
tvé ÚRO je naše naděje,
náš Blaník pravdivý a silný
a konec konců neomylný
a konec konců lid,
to, co chceme, aby vládlo
a cihlu pravdy k cihle kladlo,
stavělo soudružskou republiku.

Víme, že ji postavíme
a z jejích zdí pak vyrazíme
blanickou jednotou
vyhladit zbytky ksindlu,
s nímž není smíru.

Hej, ÚRO, hej!
Své nejlepší nám dej,
své nejlepší nachystej.
A ozař temné cesty švindlu,
zazpívej pravdu, radost, víru,
hej, ÚRO, hej,
jsi lidu nejvyšší květ,
buduj a ostříhej
náš rudý svět.

1946, Rudé zpěvy 1948


Josef Kainar
SCHŮZE PŘED PRŮVODEM


Soudruzi, zahajuji
tuto dnešní báseň.
Já ze své čestné
funkce literáta
vítám k nám slunce
z rozdělovny zlata,
i s jeho paprsky,
s našimi devizkami,
vítám zde včely
provádějící sbér,
vítám dál strom,
co ze všech atmosfér
žene svou mízu
do výroby květů.
Vítám i pupen,
který se má k světu,
vítám podléšky
i s konvalinkami,
vítám zasloužilé
pěvce skřivany,
vítám celé jaro,
jež se dostavilo
do této básně.
Máji, práci čest!
Soudruzi,
to jaro letošní je naše.
Je naše z gruntu,
z hloubi od kořenů
až k nebi, na němž
dýmy továren
kreslí stoupající
křivku výkonnosti.
Je tolik naše,
že už možná zítra
(to zítra -- na nás
závisí)
řekne v parku matka
děcku, které pláče:
- Na, tu máš hrom,
a zahřmi si, -
je naše tak,
že za rok, za dva roky
odemknem ráno
srdce jako dům,
a už je nezavřeme.
Kdo si zavzpomíná
na sebe z včerejška,
na toho dýchne plíseň
jakýchsi omylů,
nu, zkrátka - muzeum. -

[...]
Uprostřed věku
socialismus.
Uprostřed jara
máj.
V máji už kvetou
zahrady a luka
a v máji kvetou
naše tábory.
Londýnská kukačka
z daleka, marně kuká.
Tož, u nás nesnese.
Tož, mluví hladcí páni,
do éteru
jak po lese.
U nás zní jiná řeč,
řeč lidu zpátky k lidu!

[...]
Až dozní dnes,
až horké dlaně zchladnou,
pak poslechněte:
někdo tleská dál!
To rudý prapor
tleskat nepřestal.
Ať jeho plátno,
vzácnou krví prané,
nikdy už tleskat
nepřestane!
Soudruzi,
je těsně před průvodem.
A nová stránka dějin
začíná.
Proto já ukončuji
naši dnešní báseň.

Duben 1949, Veliká láska,1950


Pavel Kohout
TRAKTOROVÉ ČASTUŠKY


Traktory, traktory,
i vy, traktoristé,
údernické prapory
zasloužili byste!

To vám bylo pozdvižení,
to vám bylo smíchu, klení,
to vám bylo hovorů,
když k nám přijel o žních loni
na výpomoc místo koní
párek nových Zetorů.

Traktory, traktory,
rozbít přijely jste
zastaralé názory,
zastaralý systém!

Pan farář hned ráno kázal:
„Přišla na nás mravní zkáza,
konec boží naděje!“
Místní statkář k tomu dodal,
že nás čeká velká voda,
slintavka a kurděje.

Traktory, traktory,
- svatá pravda jistá -
ďáblovy jsou výtvory,
dílo ancikrista!

V poli chodí silné stroje,
do večera hotovo je
to, co dříve za týden.
Stroje zanechaly dojem...
proč ty ale, srdce moje,
od té doby vzdycháš jen?

Traktory, traktory,
úspěch máte jistý.
Je to těmi motory
nebo traktoristy?

Tenhle problém rozřešily
naše dívky až v té chvíli,
kdy s úsměvem ve tváři
vezli je dva hoši milí,
vezli si je, roztomilí,
na traktorech k oltáři!

Traktory, traktory,
i vy, traktoristé,
údernické prapory
zasloužili byste!

Dneska už ty čtyři v kraji
všichni lidé nazývají
„traktorové rodiny“.
Často se jich žertem ptají,
brzo-li si nachystají
malý traktor pro syny.

S traktory, s traktory
pro vítězství jisté
za daleké obzory
jedou traktoristé

Prosinec 1949, Verk a písně, 1952


Vítězslav Nezval
STM 1950

Modré a bílé průvody mužů a žen,
červené Šátečky pionýrů.
Mladý je ten, mladý je ten,
kdo bojuje za Šťastný život s armádou míru.

Hoch s hrdým Čelem, osmahlý od práce,
má jasné oči, otužilé svaly,
a dívka sličná jak růže v zahrádce,
tká zítřejší den, v němž ženy neplakaly.

Mladý je ten, kdo obrozuje svět,
jenž upadl málem do rozvalin,
ať je mu šestnáct či sedmdesát let,
mladý, ach mladý je soudruh Stalin.

Mladí jsou všichni, kdo nás převedli
do nové epochy s Klementem Gottwaldem v čele,
mladý je Zápotocký, mladý je Nejedlý,
mladá je strana a její ručitelé.

Mladý je básník, jenž zpívá pro mladé,
mladá je píseň, holubička čistá.
My všichni jsme mladí, měšťácký západe,
mladý je každý komunista.

Modré a bílé průvody mužů a žen,
červené šátečky hochů a mladých dívek,
mladý je ten, mladý je ten,
kdo běží o závod jak koník zlatohřívek.

Mladý je básník, jenž zpívá pro mladé,
mladá je píseň, holubička čistá.
My všichni jsme mladí, měšťácký západe,
mladý je každý komunista.