BULGAKOVINY
© Radek Sárközi, 1996

Alena Morávková: Křížová cesta Michaila Bulgakova, Paseka, Praha 1996,

V nakladatelství Paseka právě vychází kniha o nejlepším ruském spisovateli první poloviny tohoto století Michailu Bulgakovovi a kdo jiný by mohl být jejím autorem než překladatelka Alena Morávková, kterou tato fascinující osobnost zaujala natolik, že postupně přeložila většinu významných děl tohoto proskribovaného spisovatele a dramatika. Naposledy to byly jeho drobnější povídky (shrnuté do knihy Miniatury), ve kterých je nejvíce přítomna tragika a absurdita tehdejšího Ruska. Lidé si žijí své životy za dveřmi bytu, z nudy se účastní spiritistických seancí, ale náhle do tohoto uzavřeného a skvěle vykresleného prostředí vpadne státní bezpečnost a vše končí zatčením přítomných. To už není grotesknost, kterou jsme znali z dřívějších "povolených" děl Michaila Bulgakova, spíše laskavě zesměšňující malost lidí. Tady čtenářům skutečně běhá mráz po zádech. Tíha doby už není odlehčena fantastickou rovinou jako v Mistrovi a Markétce, ale dopadá na nás přímo, s veškerou bezvýchodností a pocitem bezmocnosti. Lidé nedostali možnost se jakkoliv bránit, budou odvedeni k výslechu a ...

Autorka monografie Křížová cesta Michaila Bulgakova, jak se nová kniha jmenuje, zvolila nenáročnou metodu, která nemá ambice být vědeckou. Volně střídá útržky z Bulgakovova života, dopisy a ukázky z děl, aby vytvořila čtivou mozaiku o jeho životě a tvorbě. Alena Morávková vidí přímou spojitost mezi skutečnými světem, který Bulgakovova obklopoval, a jeho díly a stejně mezi Bulgakovovými osudy a příběhy některých jeho postav (například lékaře závislého na morfiu). Často stopuje tyto mnohdy diskutabilní vlivy, opakuje se a připisuje jim příliš velkou váhu. Snad se jí zdálo množství těchto shod překvapivé a zajímavé, zvláště u autora, který tak často využívá fantastických motivů, ale takový pohled je velmi jednostranný.

Přes tuto drobnou výtku musíme ocenit obrovskou práci, kterou Alena Morávková vykonala; napsala výbornou knihu přinášející poutavé čtení všem, kteří milují prózy a dramata Michaila Bulgakova. Určitě v ní najdou mnoho zajímavých historek z jeho života, s napětím budou sledovat strastiplné osudy jeho děl a poprvé si mohou přečíst i ukázky z jeho korespondence. Odborné veřejnosti bude možná scházet hlubší a soustavnější analýza Bulgakovových knih, ale té se mohou věnovat speciální studie nebo rozsáhlejší monografie o tomto skvělém spisovateli. Zatím se na ně můžeme těšit a čekat na další práce překladatelky Aleny Morávkové.