POEZIE 19. STOLETÍ
© Radek Sárközi, 1.4.2003

Poezie 19. století od thámovců po lumírovce, Česká elektronická knihovna, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2002, www.ucl.cas.cz/ek

Ústav pro českou literaturu AV ČR předkládá veřejnosti výsledek několikaleté práce svých zaměstnanců. Jde o první fázi projektu Česká elektronická knihovna, která se zaměřila na "Poezii 19. století od thámovců po lumírovce", jak zní celý titul právě vydaného CD-ROMu.

Záběr je opravdu úctyhodný. Najdeme zde elektronické verze 600 básnických sbírek, a to vždy ve dvou verzích - diplomatické (doslovný přepis původního textu) a ediční (text s opravami tiskařských chyb). Bohužel chybí edice čtenářská… Výhody elektronického přepisu jsou přitom využity maximálně - můžeme snadno vyhledávat podle abecedy nebo klíčových slov, nabízí se i automatické generování frekvenčních slovníků jednotlivých básníků i vybraných sbírek atd. (Tak jsem např. zjistil, že Neruda, Zeyer i Vrchlický používali jako nejčastější podstatné jméno ve svých básních slovo "srdce", ale Karel Havlíček Borovský slovo "bůh".)

Před našima očima defilují čítankoví autoři (Mácha, Zeyer nebo Neruda), ale i básníci polozapomenutí (Šolc, Klášterský, Polák, Vinařický) a spisovatelé zcela neznámí (Táborský, Quis a další). Jejich dílo je přitom sledováno v celku. Najdeme zde např. Čechovy sbírky vydané nejen před rokem 1900, ale i po něm. U Máchy máme k dispozici zase několikerá vydání Máje, včetně toho v Knihovně klasiků z roku 1959.

Naopak prozaikové nebo čeští dekadenti a další moderní básníci nejsou předmětem této edice, přestože psali i publikovali už na konci 19.století. Také jsem zde marně hledal almanach Ruch.

Jinak je ale tento produkt připraven zajímavě a uživatelské rozhraní je velmi přehledné. Nejsem si ovšem úplně jist, zda editoři šťastně vyřešili otázku, komu má být tato publikace určena. Pokud by šlo výhradně o literární vědce, kteří ji asi ocení nejvíce, je čtenářská obec velmi úzká a čítá několik desítek lidí… Možná by ji mohli využít učitelé češtiny, protože jim umožňuje rychlé hledání v textech slavných spisovatelů. Snad si při té příležitosti přečtou i autory neprávem zapadlé jako je např. Geisslová nebo Chmelenský… Zřejmě je ale zarazí vysoká cena produktu (nejlevnější verze pro studenty stojí 2000 korun, běžná cena je 8.000 korun, multilicence 12.000 korun) a překvapivě velké hardwarové nároky na instalaci (450 MB místa na pevném disku). Pochybuji, že se středoškolský student odhodlá k tak odvážnému nákupu, a podle mého také čeští studenti bohemistiky zřejmě nesáhnou tak hluboko do své kapsy… Zbývají zahraniční studenti, literární nadšenci a především školy a nakladatelé. Především češtináři na gymnáziích by mohli tento produkt častěji využívat při přípravě na hodiny nebo přímo ve výuce. Zde ovšem zase bude vadit nepřítomnost vizuálních materiálů (obálek knih, skenů jednotlivých stránek včetně ilustrací atd.).

Navíc mi stále vrtá hlavou otázka, proč je produkt, který vznikl s podporou ministerstva kultury (tedy za peníze daňových poplatníků) a který vytvořili čeští bohemisté (opět placení z našich daní), dostupný pouze úzkému okruhu solventních osob a institucí. Podle mě by měl být zdarma přístupný na Internetu nebo by měl být šířen na CD-ROMech za režijní cenu maximálně 200 korun a pro nevidomé zcela zdarma. Vždyť publikovaná díla nejsou chráněna autorským zákonem a další náklady byly tedy minimální!