KOUZELNÉ ZRCADLO LITERATURY
© Radek Sárközi, 1.11.2003

Jaroslav Blažke: Kouzelné zrcadlo literatury III, Sny a realita moderního světa, Velryba, Praha 2003

V srpnu vyšel třetí díl středoškolské učebnice Kouzelné zrcadlo literatury s podtitulem Sny a realita moderního světa. Majitelé předchozích dvou dílů si na pokračování museli sice počkat dlouhé čtyři roky, ale výsledek opět stojí za to. Velmi vysoká laťka, kterou nastavil středoškolský profesor a signatář Charty 77 Jaroslav Blažke už v prvním díle, byla opět překonána a pokud v brzké době vyjde i díl čtvrtý, budou mít studenti i učitelé k dispozici tak kvalitní řadu učebnic, že nebudou ani ochotni poohlížet se po jiné.
V čem jsou Blažkovy učebnice jiné? Dá se říct, že ve všem. Autor se odhodlal k revolučnímu kroku - spojil antologii ukázek do jedné knihy s výklady. Na rozdíl od mnoha jiných autorů neodděluje ani literaturu světovou a českou a v Kouzelném zrcadle se snaží o jejich maximální propojení. Už na první pohled učebnice zaujme bohatým obrazovým doprovodem (bohužel černobílým). Výrazné členění textu pomocí marginálií a využití různých typů písma z ní dělá i skvost typografický.
Blažkovu techniku vytváření učebnic nejvíce připomíná skládání mozaiky. Vybírá ty nejlepší střípky ukázek z významných literárních děl a propojuje je výklady z pera předních literárních vědců a kritiků. S vlastními Blažkovými texty se čtenář skoro nesetká, což je v některých případech na škodu, protože občas jsou odborné výklady příliš rozvláčné a jejich převyprávění by je zhutnilo. Důležité je, že tento způsob umožňuje představit literaturu jinak, než bývá obvyklé. Nejde o sumu faktů, které se má žák naučit, ale o defilé nejrůznějších názorů, které problémy interpretace literatury ukazují mnohem plastičtěji a názorněji. Navíc čtenářský zážitek není oddělen od probírané látky - ukázka se stává hlavním východiskem, vše ostatní ji doslova obklopuje.
Rozhodně se nemusíte bát, že v Kouzelném zrcadle literatury najdete pouze názory a že v ní budou chybět konkrétní údaje. Právě naopak, učebnice jimi přímo překypuje! Je ovšem nutné se v ní nejprve dobře zorientovat. Pro vyhledávání je k dispozici rejstřík ukázek a jmenný rejstřík (doplněný o výslovnost jmen cizích spisovatelů). Každá kapitola začíná obsahem, následují ukázky z děl významných spisovatelů doplněné o stručný medailon jejich autora, včetně podobizny a dalších obrazových příloh (ilustrace, obálky knih, významná výtvarná díla…), závěr je věnován obecným údajům (stručné přehledy), úvahám a názorům (podrobnější analýzy), námětům k zamyšlení (úkoly pro studenty) a tipům pro četbu. Učebnice končí slovníčkem autorů (přehled tvorby včetně názvů děl v originálu) a terminologickým slovníčkem.
Ve třetím díle Kouzelného zrcadla literatury navíc najdete vstupní přehled Tvář 20. století [autorem je PhDr. František Schildberger], seznam laureátů Nobelovy ceny za literaturu a speciální kapitolu Populární literatura, která se zabývá pokleslými žánry jako je detektivka, sci-fi nebo fantasy. Blažke také uvádí na středoškolskou půdu několik nových spisovatelských es, která se dosud v učebnicích nevyskytovala. Za všechny jmenujme třeba Chalíla Džibrána, J. R. R. Tolkiena nebo Daniila Charmse a z českých autorů geniálního Josefa Váchala.
Kolegové češtináři si často stěžují na nekvalitní učebnice. Jsem přesvědčen, že když začnou používat Kouzelné zrcadlo literatury, budou muset s reptáním přestat. Z této knihy se totiž učí skoro samo. Blažke dokáže žáky zaujmout a získat je nejen pro literaturu, ale také pro výtvarné umění. Jeho učebnice podněcuje k přemýšlení i k četbě. Inspirativnější knihu budete hledat velmi těžko a zřejmě ji ani nenajdete. Učitelé ostatních předmětů mohou teď češtinářům pouze tiše závidět.