ČESKÁ LITERATURA NA INTERNETU

kurzy
STUDIE


Bibliografie k tématu estetika
Denis Ernest: Konec samostatnosti české
Fišerová Ladislava: Dvojí domov v díle Jana Čepa (zip)
Foucault Michel: Dějiny šílenství
Herben Jan: Otázka náboženská v našem probuzení
Kocánová Lenka: Písňové texty Josefa Kainara (zip)
Kubicová Romana: Jan Kameníček: Vznik románu v sonátové formě
kol. Výchova literaturou - výchova k literatuře
kol. Zpravodaj katedry bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem
Palley Diane: O umění vystřihovánek, Deset Sefír (kabala)
Praks Vítězslav: Jiřího Koláře poetika a estetika
Praks Vítězslav: Fantastično v textech barokního kázání
Puchriková Hana: Zachycení cyklu roku v české poezii XX.století
Sárközi Radek: Bibliografie k tématu Indie
Sárközi Radek: Nicolas Boileau a jeho Umění básnické
Sárközi Radek: Bedřich Bridel
Sárközi Radek: Básně ticha Jiřího Koláře
Sárközi Radek: Máchův byronismus
Sárközi Radek: Vizuální podoba literárního díla
Sárközi Radek: Potopa světa v mytologii starověkých civilizací
Sárközi Radek: Český surrealismus po 2. sv. válce
Sárközi Radek: Osudy meziválečné avantgardy a Karel Teige
Šiler Vladimír: Bibliografie k tématu světová náboženství
Ženatová Petra: Středověká francouzská hrdinská epika a její odraz v české literatuře (zip)
 
ZDARMA
Odborné studie a vědecké články zveřejňujeme zcela zdarma !