JAROSLAV VRCHLICKÝ: ZAVÍRÁM OČI, TMA SE NA MNE ŘÍTÍ

Ó nádhero tvých nahých, štíhlých oudů!
Ó nekonečno touhy ve tvém oku!
Ó sílo vášně v úbělu tvých boků!
Ó luzné sítě v tvojich vlasů proudu!

Zpěv Sirén, andělů hlas, trouba soudu,
sen sfingy spící tři tisíce roků,
vše na mne křičí z úbělu tvých boků,
a vše mne láká v ráj tvých štíhlých oudů.

Zavírám oči, tma se na mne řítí,
z tvé šíje hvězda touto nocí svítí,
mně zdá se, že jsem objal v tobě Krásu.

Ó mystérium! Ohni políbení!
Křte plamenných slz, bezdno zapomnění!
Ó prsů poupata! Ó zlato vlasů!

Dojmy a rozmary (1880)


JAROSLAV VRCHLICKÝ: ZA TROCHU LÁSKY...

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v lednu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

Okna v bouři (1894)