NOVÁ PÍSEŇ O HROZNÉM ZFALŠOVÁNÍ STARÝCH PAMÁTEK, OBJEVENÉM SKRZE DVĚ HVĚZDY ČESKÝCH A VYSOKÝCH ŠKOL PRAŽSKÝCH ROKU TOHOTO.

Zpívá se jako: "Jabůrek u kanonu stál"

Lidi zlatý, to je škandál,
v Praze strh' se hroznej randál
pro dvě moudré palice,
ty to mrzí nejvíce,
že co svět světem stál,
vše Hanka zfalšoval.

Masaryk s Gebaurem v spolku
na půlzlatovém to kolku
ekstra-poštou dostali,
aby nám vykrákali
za to, že co svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Vytiskli hned v "Athenaeum"
de profundis! a Te Deum!
dávno že vo tom vědí,
že jsme samí medvědi;
neb co svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Je to drzost věru hrozná,
"Bohemie" to hned pozná,
český hloupý element,
že nemoh' mít parlament;
a proto, co svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Je to drzost od těch Čechů,
že si vymyslili směchu
na doklad svých starých práv
neněmecký paragraf,
který jim, než svět stál,
ten Hanka zfalšoval.

Libuše neměla tátu,
žádný Záboj neměl mlatu
a Jaroslav s Lumírem
byl jenom partafírem.
Tak nám, co ten svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Neměli jsme nikdy reky,
žádné lesy ani řeky,
nikdo nelez' na skály,
žežulky nekukaly.
Tak nám, co ten svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Vyšehrad se nic nehýbal,
kdo to zpíval, ten byl šibal;
kdo zřel zlato v Otavě,
měl jen řezanku v hlavě,
když nám to, co svět stál,
jen Hanka zfalšoval.

Jelen po vlasti neskákal,
lež to, že kdo nad ní splakal,
žádná česká děvice
neuvila kytice;
všecko to, co svět stál,
jen Hanka zfalšoval.

Nejvíc Masaryka trýzní,
že jsme kdysi kdesi žízní
jazyk vyplazovali,
aniž nás čerti vzali;
pročež dí: co svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Gebaura zas hrozně mrzí,
že jsme byli tak moc drzí
nedbat při svém jazyku
na jeho gramatiku;
tudíž nám, co svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Na rozmnožení své slávy
vrtali si oba hlavy,
ale skutek utek';
mají z toho zármutek:
třeba by, co svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Gebaure a Masaryku,
co teď máte z toho křiku?
Ledaže je vám nanic,
nedokážete pranic,
ni to, že co svět stál,
vše Hanka zfalšoval.

Dlužno pánům opakovat:
Nechtějte "masarykovat"
co má v úctě každý Čech!
sic vám hrozí strašný pech;
jak tomu, co teď prál,
že Hanka fixloval,

že on, co náš svět stál,
nám všecko zfalšoval.

Konec.