VÁCLAV THÁM: MÁJ

V strakatém oděvu znovu se směje
ten přeslavný a veselý máj,
sladký a radostný hlahol již věje
přes všecky hory, palouky, háj.

Přirozenost nám dovoluje v poli
ty nejkrašší kvítky trhati,
protož chci okrášlit věncem jakkoli
vlasy mé, a budu skákati.

Nemám-li tomu, jenž vše to učinil,
za to se proukázat vděčně?
Veselým zpěvem, by mne z toho nevinil,
chci ho chválit, velebit věčně.