AVESTA
Co uctívali staří Íránci


Zasvěcujeme vám, Nesmrtelní svatí, součásti Sedmidílné Jasny1. Vodní prameny ctíme a vodní brody ctíme, rozdvojení cest ctíme, křižovatky cest ctíme, hory, na nichž jsou vodní toky, ctíme, jezera, která tvoří vodní nádrže, ctíme, obilná pole přinášející úrodu ctíme, strážce i tvůrce ctíme, Mazdu2 a Zarathuštru3 ctíme, zemi a nebe ctíme, smělý Mazdou stvořený vítr ctíme, vrchol hory Haraití4 ctíme, zemi a vše dobré ctíme, dobrou mysl a duše právo věrných ctíme, rybu Vásí5 ...ctíme, osla Charu6, patřícího k svatému Řádu, ctíme, ten stojí uprostřed jezera Vourukaše7, jezero Vourukaša ctíme, zlatobarvého vzrostlého Haomu8 ctíme, živočichy podporujícího Haomu Frášmiho ctíme, Odvratitele záhuby Haomu ctíme, vody tekoucí vpřed ctíme, let ptáků dopředu ctíme, ctíme návrat kněží, kteří chodí do dáli k těm, kdo v jiných zemích hledají svatý Řád. A všechny Nesmrtelné svaté uctíváme.
Kterého muže ze jsoucích a které ženy zná Ahura Mazda při modlitbě v Řádu to nejlepší, tyto muže a ženy zde uctíváme.

Vysvětlivky:

1) Jasna - Část Avesty, posvátného spisu starých Íránců.
2) Ahura Mazda - Nejvyšší bůh, původce Řádu a všeho dobrého. Náboženství starých Íránců označujeme jeho jménem (mazdaismus). Jeho protivníkem je zloduch Ahriman.
3) Zarathuštra - Prorok, je mu připisováno autorství některých částí Avesty. Náboženství starých Íránců označujeme jeho jménem (zoroastrismus).
4) Haraití - Nejstarší pohoří světa.
5) Vásí - Ryba, která je tak dlouhá, že ji lze změřit jen rychlým během mezi západem a východem slunce.
6) Chara - Třínohý osel.
7) Vourukaša - Mýtické moře s rybou Vásí.
8) Haoma - Duch stejnojmenného opojného nápoje požívaného při obřadech (v Indii se mu říkalo sóma).


© Oběti ohňům, Výběr z památek staroíránské a středoíránské literatury, Odeon, Praha 85, přel. Otakar Klíma, str. 83