CHALÍL DŽIBRÁN: PROROK

TEHDY ŘEKLA MITRA: PROMLUV K NÁM O LÁSCE.

A Mustafa pozvedl hlavu, pohlédl na lidi a na ně padl klid. I řekl důrazným hlasem:
Když vám pokyne láska, následujte ji, i když jsou její cesty tvrdé a strmé.
A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí,
i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi.
A když k vám promluví, uvěřte v ni,
i když její hlas může rozmetat vaše sny jako severák, pustošící zahradu.

Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž.
Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest.
Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu a laská vaše nejněžnější větévky, chvějící se v slunci,
tak také sestupuje k vašim kořenům, lnoucím k zemi, a otřásá jimi.

Svazuje vás jako snopy obilí.
Vymlacuje vás, aby vás obnažila.
Prosívá vás, aby vás zbavila plev.
Vymílá vás doběla.
Hněte vás, dokud nezvláčníte.
A pak vás postoupí svému svatému ohni, abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.

To vše má láska s vámi učinit, abyste mohli poznat tajemství svého srdce a v tomto poznání se stali zlomkem srdce Života.

Ale kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky,
pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky
do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát, ne však celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami.

Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe.
Láska neovládá, ani nechce být ovládána.
Neboť lásce postačuje láska.

Milujete-li, neměli byste říkat: ,V mém srdci je Bůh`, ale spíše byste měli říci: ,Jsem v srdci Boha!`
A nedomnívejte se, že můžete usměrňovat běh lásky, neboť láska, uzná-li vás toho hodnými, bude sama řídit váš běh.

Láska nemá jiné přání než naplnit sebe samu.
Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání:
Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci.
Poznat bolest z přemíry něhy.
Být poraněn svým vlastním pochopením lásky,
a krvácet dobrovolně a radostně.
Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky;
odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky;
vracet se večer domů s vděčností
a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost v srdci a s písní chvály na rtech.
POTOM ŘEKL UČENEC: POVĚZ NÁM O MLUVENÍ.

A on odpověděl:
Mluvíte, když přestanete být v míru se svými myšlenkami.
Když už déle neumíte prodlévat v samotě svého srdce, žijete na svých rtech a zvuk je vám rozptýlením a zábavou.
A v mnohých vašich řečech je myšlení zpola zabito.
Neboť myšlenka je pták prostoru, který v kleci slov může sice rozepnout křídla, ale létat nemůže.

Jsou mezi vámi takoví, kteří vyhledávají mluvky, protože mají strach ze samoty.
Ticho samoty zjevuje jejich zrakům jejich obnažené nitro a oni by tomu rádi unikli.
A jsou takoví, kteří mluví a nevědomky bez zralé úvahy odhalí nějakou pravdu, které sami nerozumějí.
Jsou i takoví, kteří mají pravdu v sobě, ale neodívají ji do slov.
V jejich nitru zůstává duch v rytmickém mlčení.

Potkáte-li svého přítele na cestě nebo na tržišti, pak ať vašimi rty pohybuje duch ve vás a řídí váš jazyk.
Nechť hlas ve vašem hlasu promlouvá k uchu jeho ucha.
Neboť jeho duše si podrží pravdu vašeho srdce, stejně jako si připamatováváme chuť vína,
i když zapomeneme na jeho barvu a poháru již není.


(z angličtiny přeložili Eliška a Boris Merhautovi)