JAMES JOYCE: ODYSSEUS

Rozcházely se jejich názory v některých bodech?
Štěpán otevřeně nesouhlasil s Bloomovými názory o důležitosti výživy a občanské svépomoci, kdežto Bloom mlčky nesouhlasil se Štěpánovými názory o důkazu věčnosti lidského ducha v literatuře. Bloom skrytě souhlasil se Štěpánovou opravou anachronismu, který stanoví datum obrácení irského národa z druidismu na křesťanství Patrickem, synem Calpornia, syna Potita, syna Odyssea, kterého poslal papež Celestin I. v roce 432 za panování krále Learyho, na datum kolem roku 260 za panování krále Cotnaca MacArta († 266 po Kr.), který zemřel udávením při jídle v Sletty a byl pochován v Rossnaree. Zhroucení, které Bloom připisoval prázdnému žaludku a určitým chemickým sloučeninám více méně padělaným a s různým obsahem alkoholu, podporovaným duševní námahou a příliš rychlým krouživým pohybem v unavujícím ovzduší, přičítal Štěpán tomu, že se objevil ranní obláček (jejž oba spatřili z různých pozorovacích stanovišť Sandicove a Dublinu), který zprvu nebyl větší nežli ženská ruka.

Byly v některém bodu jejich názory souhlasně záporné?
V otázce vlivu plynového nebo elektrického světla na vzrůst okolních paraheliotropických stromů.


(z angličtiny přeložil Ladislav Vymětal)