KONFUCIUS: HOVORY

Kapitola XII / 1
Když se Jen Chuej zeptal na definici Dokonalého Lidství, Mistr odpověděl:
"Podmanění sebe sama a návrat k dodržování předpisů vytváří Dokonalé Lidství. Jestliže během jednoho dne dosáhnete sebekontroly, okolí vás uzná jako Dokonalého Člověka. Dosažení Dokonalého Lidství musí přijít z vás samých, člověk ho nemůže získat od jiných."
"Jaké jsou složky sebeovládání a co představuje návrat k předpisům?"
"Nehledejte a nekonejte nic, co není v souladu předpisy; nedívejte se na nic takového, ani tomu nenaslouchejte."
"Nejsem příliš pilný, ale to, co jste řekl, je přesně to, co hodlám udělat."

Kapitola X / 1
Doma byl Konfucius příjemný a vstřícný, připomínal spíše člověka, který se neprojevuje. V chrámu předků či na knížecím dvoře hovořil jasně a otevřeně, ale vždy s úctou.
Na dvoře, když hovořil se šlechticem nižší třídy, byl pevný a upřímný, s těmi, co stáli výš, hovořil vlídně a rozumně. Když byl přítomen kníže, projevoval úctu až k bodu, kdy by se projevila nervozita, a byl obřadný v nejhlubším slova smyslu.

Kapitola IX / 24
Vžitá nařízení je třeba dodržovat, ale velmi důležité je při tom sebezdokonalování. Dosažení postu je příjemné, ale důležité je sebezdokonalování. Žádné jednání mne nemůže naplnit uspokojením bez sebezkoumání ani harmonií bez sebeibnovy.

Kapitola IX / 25
Na prvním místě mějte věrnost a spolehlivost. Neobklopujte se druhořadými a průměrnými přáteli. Dopustíte-li se omylu, neobávejte se jej přiznat a poučit se z chyb.

Kapitola I / 7
Pu Šang jednou řekl:
"Osvojí-li si člověk správné chování při jednání s těmi nejvyššími, dokáže-li využít veškerou energii ve službě svým rodičům, dokáže-li zajít tak daleko a obětovat se pro svého prince, je-li spolehlivý ve vztazích ke svým přátelům, tak, ačkoli se o něm říká, že není vzdělaný, já budu tvrdit, že je."


(z angličtiny přeložil Z.Haštaba)