ČESKÁ LITERATURA NA INTERNETU

pomozte zachránit tento dům

INTERNETOVÉ STRÁNKY


 • časopisy
 • databáze textů
 • divadla
 • instituce
 • stránky pro studenty
 • zajímavé stránky


 • DATABÁZE TEXTŮ

  ATHENEUM
  Archiv literatury nabízí řadu kompletních literárních děl k volnému stažení.

  atheneum.zde.cz

  BLUE WORLD
  Nový web, na kterém můžete publikovat svoje dílka (velmi pěkná grafika).

  www.blueworld.cz

  CLAVIS MONUMENTORUM LITTERARUM
  Prvotisky v češtině, latině a němčině.

  http://www.clavmon.cz/

  ČESKÁ ČÍTANKA
  Řada celých knih v elektronické podobě.

  http://www.citanka.cz/

  Č.T.E.
  České texty elektronicky. Web, na kterém by se měla objevovat kompletní díla v elektronické podobě. Zatím jich tam ale moc není.

  www.cuni.cz/cte

  EKNIHY
  Elektronické knihy ve formátech .doc, .txt a .rtf zdarma - Čapek, Poláček, Vančura, Bass, Poe...

  eknihy.host.sk

  INTERNETOVÁ KNIHOVNA
  Knihy na Internetu.

  come.to/iknihovna

  LITERÁRVÁRNA
  Oáza pro vyprahlé literární poutníky.

  http://www.literarvarna.cz/

  OSOBNÍ STRÁNKA RADKA KLEMPERY
  Velmi zajímavá stránka s odkazy na důležité dokumenty jako Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Charta 77, Několik vět a mnoho dalších.

  members.tripod.com/~Klempera

  PALEOGRAFICKÁ ČÍTANKA
  Faksimile starých rukopisů.

  www.ff.cuni.cz/ustavy/pvh/paleografie/paleo_text.htm

  PÍSMÁK
  Stránka s nejvěším procentem grafomanů na jedno kliknutí!

  http://www.pismak.cz/

  POETA
  Jeden z mnoha amatérských webů o literatuře

  www.poeta.cz

  POETIKON
  Jeden z mnoha amatérských webů o literatuře

  www.volny.cz/poietikon

  POTÁPĚČ
  Stránka obsahuje mimo jiné také odkazy na cizí weby o literatuře rozdělené podle států.

  http://www.inext.cz/texty/Frogman/index.html

  SCRIPTORIUM
  Knihovnička rukopisů.

  www.inext.cz/texty/Book/skript.html

  STŘEDOVĚKÁ POEZIE
  Poezie 12. až 14. století.

  mujweb.cz/www/okcitanie

  VIRTUÁLNÍ KNIHOMOLNA
  Jeden z nejlepších literárních webů se spoustou odkazů na české i zahraniční stránky o spisovatelích.

  http://www.pismak.cz/knihomolna

  DIVADLA

  ČINOHERNÍ KLUB
  Slavné pražské divadlo.

  www.cinoherniklub.cz

  DIVADLO
  Velmi obsáhlý server o všem kolem divadel.

  www.divadlo.cz

  SEMAFOR
  Slavné pražské divadlo Jiřího Suchého.

  www.propage.cz/semafor

  ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
  Slavný Svěrákův a Smoljakův mystifikační projekt.

  http://www.zizkovskedivadlo-jc.cz
  Neoficiální stránky českého génia Járy Cimrmana.
  eldar.cz/cimrman

  STRÁNKY PRO STUDENTY

  ČAPEK KAREL
  Stránky středoškolských studentů, kteří se snaží zveřejnit dostupné informace o tomto spisovateli.

  capek.misto.cz
  Vybrané kapitoly z jeho knihy rozhovorů s prezidentem Masarykem Hovory s TGM.
  members.tripod.com/~Klempera/tgm1.htm

  ČTENÁŘSKÉ DENÍKY
  Stránky pro studenty, kteří si nechtějí utvořit názor na základě vlastní zkušenosti. Pozor! Kvalita zveřejňovaných informací není příliš vysoká!

  ctenarskydenik.virt.cz
  web.iol.cz/denik

  ENCYKLOPEDIE
  O spisovatelích i uměleckých směrech se leccos dozvíte z encyklopedií.

  Diderot, Co je co, www.vseved.cz, www.britannica.com, www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz/encyklopedie.php

  GUSTAV PRO JAZYK ČESKÝ
  Vtipná stránka o češtině, na které naleznete pravopisná pravidla i různé češtinářské perličky.

  hradec.org/gustav

  JAZYKOVÁ PORADNA ÚJČ AV ČR
  Často kladené otázky a odpovědi na ně, jazykové oříšky atd.

  www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm

  LITERÁRNÍ AKADEMIE
  První soukromá vysoká škola v Čechách, na které lze studovat tvůrčí psaní.

  www.lit-akad.cz

  LITERATURA KVALITNĚ
  Velmi obsáhlá bibliografie českých a světových spisovatelů, charakteristika uměleckých směrů, filozofie...

  literatura.kvalitne.cz

  NOBELOVA CENA
  Nositelé Nobelovy ceny za literaturu a jejich bibliografie.

  literatura.kvalitne.cz/xo.htm

  NUDA
  Server věnovaný studentským časopisům.

  www.nuda.cz/

  REFERÁTY
  Pro líné studenty, kteří lžou, zařazujeme několik odkazů na vypracované referáty. Autory jsou ovšem většinou jejich vrstevníci, a proto kvalita zveřejňovaných informací není příliš vysoká! Více odkazů najdete, pokud do některého z vyhledávacích serverů napíšete heslo "referáty" nebo přímo jméno spisovatele, kterého hledáte.

  http://www.referaty.cz/
  scio.cz/referaty/index.asp
  mujweb.cz/www/cjl
  www.ereferaty.cz/index.asp>

  SCIO
  Informace pro studenty a výukové kurzy nejen z češtiny (přijímačky na SŠ a VŠ, maturita)

  www.scio.cz

  INSTITUCE

  ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND
  Nadace, která podporuje spisovatele a vydávání nekomerčních literárních děl a časopisů.

  http://www.nclf.cz/

  JIHOČESKÝ KLUB OBCE SPISOVATELŮ
  Stanovy, členové a další informace.

  http://spisovatele-jih.starnet.cz

  LIBRI PROHIBITI
  Knihovna exilové a samizdatové literatury.

  libpro.cts.cuni.cz

  MINISTERSTVO KULTURY
  Informace, granty...

  www.mkcr.cz

  NADACE
  Informace o významných nadacích, u kterých lze žádat o granty.

  www.cuni.cz/vvk/obcinf/nadace

  OBEC PŘEKLADATELŮ
  Oficiální stránky Obce překladatelů, soutěže, ceny.

  www.hyperlink.cz/obec/

  OBEC SPISOVATELŮ
  Oficiální stránky Obce spisovatelů, nepříliš aktuální údáje

  www.obecspisovatelu.cz

  PEN-KLUB
  Oficiální stránka české pobočky této mezinárodní spisovatelské organizace.

  http://www.pen.cz/

  REGULA PRAGENSIS
  Literární řehole.

  www.ecn.cz/regula

  SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ ČR
  Přihlášky, volná místa, stanovy a další zajímavé informace.

  www.syndikat-novinaru.cz

  UNIE ČESKÝCH SPISOVATELŮ
  Tato spisovatelská organizace sdružuje normalizační básníky jako byl Karel Sýs (prezident) nebo Michal Černík (víceprezident), ale členem je i exilový nakladatel Daniel Strož.

  www.volny.cz/uniecs/index.html

  ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR
  Nepříliš obsažné stránky o řešených projektech a zaměstnancích ústavu.

  www.ucl.cas.cz

  ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR
  Stránky obsahují především jazykovou poradnu a informují o činnostech ústavu.

  www.ujc.cas.cz

  ZAJÍMAVÉ STRÁNKY

  BITTNEROVÁ MARTINA
  Osobní stránky Martiny Bittnerové, které informují o literárních soutěžích a nejrůznějších zajímavostech ze světa literatury.

  www.sweb.cz/martina.bittnerova

  BOHEMICA
  Francouzské překlady českých knih.

  bohemica.free.fr

  BOHEMISTIKA
  Velmi zajímavý projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který obsahuje aktuální seznam vědeckých konferencí a odborných publikací a dále adresář bohemistických pracovišť u nás i ve světě, nabídku stipendijních pobytů a volných míst.

  www.bohemistika.cz

  BULVÁRNÍ LITERATURA
  Průvodce pro autory bulvární literatury obsahuje návod, jak psát komerční umělecké texty.

  www.ikarie.cz/iso/interkom/@matl.htm

  CIBULKA
  Cibulkovy stránky obsahují nejen kontroverzní seznamy spolupracovníků StB, ale také údaje o Chartě 77 a dalších disidentských organizacích.

  www.cibulka.cz

  CITÁTY
  Přehledně rozdělené citáty významných osobností.

  citaty.zde.cz

  ČESKÝ NÁRODNÍ KORPUS
  Vyhledávání slov v různých spojeních a významech.

  ucnk.ff.cuni.cz

  ČESKÝ RANÝ STŘEDOVĚK
  Stránky českého medievalisty Dušana Třeštíka.

  www.sendme.cz/trestik/main.htm

  ČEŠTINA
  Komplexní web o různých kódování češtiny.

  www.cestina.cz

  ČEŠTINA PRO CIZINCE
  Učebnice českého jazyka v angličtině.

  www.czech-language.cz

  ESPERANTO
  Učebnice tohoto umělého jazyka v angličtině a češtině.

  www.fi.muni.cz/~abrs/ESPERANTO/kilian.html

  HNUTÍ DODEKADENTŮ
  Nový umělecký směr, jehož tvůrcem je Bogdan Trojak.

  www.3glav.cz

  ILITERATURA
  Novinky ze světové literatury.

  www.iliteratura.cz

  JANTAR
  Internetový prostor pro literaturu. Předchůdce České literatury na Internetu. Obsahuje časopis OkruhNet a ukázky z časopisu Okruh a sborníku Žleby ´97 - literární setkání.

  mujweb.cz/www/jantar

  POHÁDKY
  Portál plný pohádek.

  www.znovu.cz/pohadky

  SPOLEČNOST F. X. ŠALDY
  Informace o Šaldovi a o této společnosti.

  fxsalda.ff.cuni.cz

  SPOLEČNOST 89
  Stránka o listopadových událostech v roce 1989 v Československu. Obsahuje například rubriku Smetiště dějin, kde najdete průkaz ROH, devizový příslib, bony a další materiály svázané s komunismem.

  www.spolecnost89.cz

  SUPERMARKETING
  Supermarketing se zrodil za dlouhých procházek předvánoční Prahou - inspirován zářícími výlohami přeplněnými luxusním zbožím. Chcete-li se pobavit, určitě navštivte tuto stránku.

  www.volny.cz/supermarketing

  TOTALITA
  Seznamy obětí komunistického režimu, vyšetřovací praktiky StB, informace o Chartě, odkazy na Cibulkovy seznamy atd.

  http://www.totalita.cz/

  U LOUTNY MARIGOLDOVY
  Nechte si napsat příležitostnou báseň. Třeba na oslavu narozenin.

  www.marigold.cz

  ČASOPISY

  ALUZE
  Revue pro literaturu, filozofii a jiné. Vydává katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  aluze.hyperlink.cz

  ARCHIV ČASOPISŮ
  Na tomto webu naleznete elektronické verze následujících časopisů: Divadelní noviny, Elán, Kultura, Kulturní noviny, Kulturní tvorba, Kuncířovy noviny, Listy, Literární listy, Literární noviny, Lumír, Národní noviny, Rozpravy Aventina, Texty, Tvar, Zítřek, Šotek (příloha Národních novin)

  archiv.ucl.cas.cz

  BAZAR
  Český internetový magazín o výtvarném umění.

  www.intimate.cz/bazar

  BRITSKÉ LISTY
  Internetové noviny Jana Čulíka. Obsahují také články o literatuře a školství.

  www.britskelisty.cz
  Rubrika česká literatura:
  www.blisty.cz/his.php?sid=38

  ČASODĚJ
  Časopis, který se snaží zachytit prchavost okamžiku.

  casodej.cz

  ČESKÁ LITERATURA
  Odborný časopis o literatuře (pouze obsah).

  www.lib.cas.cz/knav/journals/cz/Ceska_literatura.htm

  ČMELÁK A JEHO SVĚT
  Insektně literární časopis od Motýla.

  www.sweb.cz/cmelakasvet.cz

  DIVOKÉ VÍNO
  Obnovená verze slavného časopisu.

  www.divokevino.cz

  DOBRÁ ADRESA
  Internetová revue o kultuře.

  www.dobraadresa.cz/

  HOST
  Brněnský literání měsíčník.

  www.hostbrno.cz

  KNIHY
  Týdeník o knižních novinkách.

  www.tydenik-knihy.cz

  KULT
  Časopis pro nezávislou kulturu.

  www.roxy.cz/kult

  LABYRINT
  Časopis pro kulturu.

  labyrint.net

  LUMÍR
  Staronový literární časopis.

  www.3glav.cz/lumir

  LUTOBOR
  Časopis studentů Literární akademie.

  www.lit-akad.cz/lutobor

  NEON
  Zaniklý časopis o kultuře.

  http://www.neon-mag.cz/

  NOVÉ KNIHY
  Časopis věnovaný knižním novinkám.

  http://www.noveknihy.cz/

  OBRYS-KMEN
  Časopis Unie českých spisovatelů.

  www.hyperlinx.cz/obrys-kmen

  OKRUH
  Všech 5 čísel časopisu pro mladé a začínající autory ve formátech PDF a GIF. Obsahuje desítky příspěvků méně známých spisovatelů, ale i taková jména jako jsou Antonín Přidal, Emil Juliš, Ivan Blatný nebo George Harrison

  www.volny.cz/sarkozi/okruh.htm

  OKRUH.net
  Internetové číslo časopisu Okruh. Obsahuje například písňové texty Jakuba Nohy, třetí část statí o hindském romantismu nebo povídku Petra Fialy Nikdy jsem nebyl v Sao Pao s paralelním překladem do angličtiny.

  mujweb.cz/www/jantar/onet1o.htm

  POSTMODERNÍ REVUE
  Redaktoři Tvaru Božena Správcová a Lubor Kasal se vracejí.

  www.postmodernirevue.cz

  PROGLAS


  PROMLKY
  Literární výročí.

  promlky.unas.cz/promlky.html

  PRVNÍ AMATÉRSKÝ LITERÁRNÍ OBČASNÍK
  Původní dílka i elektronické verze děl významných spisovatelů
  (Březina, Mácha, Poe...)

  1alo.misto.cz

  PSÍ VÍNO
  Literární časopis zaměřený na poezii.

  www.volny.cz/psi.vino

  SOUVISLOSTI
  Revue pro křesťanství a kulturu.

  http://www.osf.cz/souvislosti/

  TEXTY
  Literární čtvrtletník.

  www.inext.cz/texty

  TOTEM
  Totální e magazín.

  www.totem.cz/

  TRAMVAJ NAČERNO
  Týdeník o politice a kultuře.

  www.tramvaj.cz/

  TVAR
  Literární obtýdeník. Ve formátu PDF lze stáhnout čísla od roku 1997.

  www.dobraadresa.cz/tvar

  UNI
  Kulturní časopis sdružení Unijazz.

  www.unijazz.cz/uni

  WELES
  Wedryňský poetický magazín.

  www.weles.cz

   
  NOVINKY
  Digitální knihovna; Městská knihovna v Praze; Český jazyk zde; autorský zákon; Czech and Slovak Literature Resources; Český jazyk; Kulturní Bedekr; Hana Puchriková; web o Máchově podobě a o hradech spatřených; surrealistická skupina; Lingva nova

  TIPY
  Jazyková poradna (pravopisné oříšky); Literatura kvalitně (bibliografie spisovatelů); Písmák (svobodný publikační prostor); Česká čítanka (řada celých knih v elektronické podobě); Atheneum (další elektronické texty); eKnihy (elektronické knihy); České texty elektronicky (hledejte oblíbené literární texty); Nuda (studentské časopisy); Tvar (prestižní literární obtýdeník)

  ENCYKLOPEDIE
  Dějiny zemí Koruny české v datech, Kdo byl kdo v našich dějinách, Kdo byl kdo - čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté Kalendárium, Biografický slovník archivářů českých zemí, Po kom se jmenujeme - encyklopedie křestních jmen

  POMOC
  Pokud se vám stalo, že zde zveřejněný odkaz nefunguje, zřejmě stránka zanikla nebo byla přemístěna jinam. Dejte nám o tom vědět a zkuste se podívat do archivu internetových stránek, který obsahuje i zaniklé weby.