ČESKÁ LITERATURA NA INTERNETU

kurzy
SPISOVATELÉ


Boileau Nicolas (klasicismus, Umění básnické) Francouz
Bridel Bedřich (baroko katolické) Čech
Březina Otokar (symbolismus, Česká moderna) Čech
Čapek Karel (meziválečná próza, humanismus, Lidové noviny) Čech
Dyk Viktor (generace buřičů, anarchismus) Čech
Havel Václav (absurdní drama, samizdat) Čech
Remarque E. M. (meziválečná próza) Němec
Reynek Bohuslav (expresionismus, spirituální poezie) Čech