ČESKÁ LITERATURA NA INTERNETU

kurzy
POČTENÍČKO

Zvěřinová Barbora: Nespavost (povídka)
Němec Ondřej: O bačovi Jurovi (povídka)
Damborská Kateřina: Zapomeň, ať můžeš žít! (báseň)
Payne Petr: Andělé na hlavu padlí (drama)
Březina Bedřich:  Šťastný smolař (povídka)
Junková Lydie:  Ubohý Pavlíček, Divoké včely, Tragédie u rybníka, Lukášku, pojď mi otevřít! (povídky)


PREZENTACE

Blažke Jaroslav: Kouzelné zrcadlo literatury II, Písemnictví 19. věku
Sárközi Radek: Fejetony, písňové texty, parodie, říkanky pro děti
Typlt Jaromír F.: Osobní stránky

NAKLADATELSTVÍ & KNIHKUPECTVÍ

Carpe diem; Harlequin; Ivo Železný; Jota; Kosmas; Labyrint; Levné knihy; Motto; Neknihy; Petrov; Primus; Slovenské knihyPOEZIE PRO SURFUJÍCÍ - ARCHIV

Nyní můžete některým autorům napsat, jak se vám jejich báseň líbila!


Bogdan Trojak


Nemoc

V žárovce mléko
u stropu se kazí.
Pod víčky výklenky,
vybílené niky.

Něco se hnulo:
v ústech bílý jazyk,
v pojízdných hračkách
setrvačníky.


Petra Kratochvílová


RÁNO
Rozvité poupě
krásou jen. Vítá každé
ráno nový den.

KLID
Strom stojí sám. Pták
jeho klid. Zpěvem drzým
svým chce vyrušit.

SKÁLA
Kámen - kus skály
do země dán. Divokou
vodou omílán.

RŮŽE
Skryta do noci
rudá růže. Trnovím
vzrušuje muže.

Jiří Veselský


Zvednutý límec tmy.
Dešťové kapky hvězd.
Doposud řeklas mi,
jen jak Tě nenalézt.

Odkudže smrt už znám,
mé lásky zlé, tak zlé?
Rty na rtech cítívám
jako nůž na hrdle.

(ukázka z knihy Všechny tvé dívčí nanicovatosti vydané nakladatelstvím Carpe diem)

Slůně

Radek Sárközi


Pročpak Slůně
tolik stůně,
kroutí hlavou Slonice.
Potí kapky
jako tlapky
veliké jak ložnice !

Kde se Slůně
(to co stůně)
mohlo takhle nachladit ?
Mělo přeci
tolik věcí -
nemohla mu zima být:

Čtyři šály,
kabát malý,
ocasník a spoustu bot,
svetrů tuny
z mořské vlny,
modrý futrál na chobot.

Že by ale,
moje malé,
zapomnělo čepici ?
Uši by mu
chytly rýmu.
Teď se třese zimnicí !

Doktor řekl:
Vaše Slůně
stůně kvůli rýmu jen.
Není zima,
to jen rýma
se s ní skvěle rýmuje !

Ještě dodal
ukvapeně:
Uzdraví se zakrátko.
Musíte mu,
ale třikrát denně,
říkat: Milé Slůňátko...

Viselec

Roman Szpuk


Jsem staženou kůží ze svých dávných vzletů.
Učím se na noc smrt svou přikládat
a v svitu stupních značit sestup svému bdění,
kde mlha ukládá své hady - na lada.

Chvějivý neklid obvazem mi mokvá -
obvazem snění - noc si ho z hvězd strhává!
Mám ve větvích se ztišit? Viset v nich jak v ranách?
Či vzepřít se na týchž ranách? Na týchž obavách?


Bezsloupá

Jana Michalcová


smutné tahy štětcem,
když zrovna slunce zmeškalo scénu
nitky vedoucí mé ruce
se přetrhly
v prostoru zůstalo
jen torzo antického sloupu
příliš malé,
abych na ně dosáhla,
příliš vzdálené

tápu v tom prostoru
bez věcí, co by mi něco připomněly
tu ukápnu slzu,
tu se roztřesu
tu vysvětluju vrbě,
že hostiny ani letos nebudou

schoulím-li se do sebe,
podobna opilé trosce
uzamčené tvou spermií

má smysl ti psát?
jsi zdejší?
rozumíš mému jazyku?
otevřela bych ti náruč,
ale někdo mi ukradl ruce


x x x

Petr Maděra


...kdy je obraz průvanu vymalovaný na stěnách.
Děsivě chladí místnost s mísou a nářadím,
na malé osleplé okýnko k lesu čekáš zabouchání.
Dole ve vsi v proudu Josefská tancovačka,
jarní obleva radostí lidí.
Léta boubínských smrků se tisknou k sobě,
jako by nechtěla připustit něco navíc; vrhají se oddaně
do plamenů. Pohyb utěrek zavěšených
v lesních tanečních. V horách sněžilo
na srst jelení zvěře. Z holky kapalo červené víno
na Kubernech, stojí tam opuštěný srub.
Návrat temným chvojím poznamenal déšť,
vžíval se do kopyty rozryté stezky ke kravínu,
smutně padal po vymřelé vesnici. Jenom žena
v budce na návsi kohosi volala. Déšť
oblečený do potoka pod okny tluče,
modrobledý měsíc, srdeční sval vody.

Haiku pro pět smyslů

Lenka Kocánová


do ticha tik a
do ticha tak a tak dál
a dál a dál a…

utržen z mraků
paprsek utopí pod
zim v tizianu

a bosou nohou
právě spočinul měkce
v navlhlé trávě

mile a líně
z kuchyně do kuchyně
line se vůně

chlap chutná hrozny
a trpce se směje své
nedočkavosti 
NOVÁ RUBRIKA
V nové rubrice Počteníčko budeme zveřejňovat poezii, prózu a dramata čtenářů České literatury na Internetu. Pokud se pokoušíte psát, můžete nám poslat své texty (pouze v elektronické podobě, maximálně 3 strany A4 + krátkou anotaci, kterou zveřejníme na první stránce).

SLUŽBY
Vytvoříme pro vás skvělou prezentaci !
(150 korun za hodinu práce)
Zveřejníme odkaz na vaše osobní nebo firemní www-stránky !
(150 korun)