ČESKÁ LITERATURA NA INTERNETU

ceník
KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ

Truchlivá píseň o veliké povodni v Čechách pocházejíc nejvíce
z hor krkonošských dne 1., 2. a 3. srpna 1858.
Nová píseň o hrozném zfalšování starých památek, objeveném skrze dvě hvězdy českých a vysokých škol pražských roku tohoto.
Píseň truchlivá o spáchané vraždě Marie Anny Grunerovy.